Novinky

2. 5. 2022

PREDSTAVILI SME VÍZIU, PRIORITY A CIELE PRE ŽILINSKÝ KRAJ.

Zástupcom regiónu Orava sme v piatok 29. apríla 2022  predstavili najväčšie výzvy regiónu a projekty, ktoré ho zmenia k lepšiemu.  V Tvrdošíne sme odprezentovali Program hospodárskeho […]
25. 4. 2022

O ROZVOJI KRAJA DISKUTUJEME SO STAROSTAMI A PARTNERMI V REGIÓNOCH

Aký bude Žilinský kraj o 10 rokov? Čo sú jeho najväčšie výzvy a  aké projekty ho zmenia k lepšiemu? V Kysuckej knižnici v Čadci sme odštartovali […]
13. 4. 2022

AKO VIDÍTE ŽILINSKÝ KRAJ V ROKU 2030?

Do prípravy najdôležitejšieho rozvojového dokumentu kraja Žilinská župa zapojila 200 expertov a 83 odborníkov, s ktorými sme diskutovali o vízii, prioritách a cieľoch pre Žilinský kraj. […]
31. 3. 2022

FINALIZUJEME ROZVOJOVÝ DOKUMENT KRAJA

Po niekoľkomesačnej intenzívnej práci  sa  členovia  tematických a  územných pracovných skupín stretli na záverečnej konferencii v Belej. Stretnutie sa uskutočnilo sa za účasti podpredsedu Žilinského samosprávneho […]
31. 3. 2022

AKÝ CHCEME KRAJ V ROKU 2030?

Členovia tematických a územných pracovných skupín PHRSR ŽSK 2021+ mohli  počas workshopu na tému  „Imidž a identita kraja“ vyjadriť svoj názor ako  vnímajú Žilinský kraj. Odpovedali tiež […]
18. 3. 2022

CHCEME ÚSPEŠNÝ, INOVATÍVNY, SOCIÁLNY, ZDRAVÝ A PREPOJENÝ KRAJ.

Obyvatelia kraja nechali na webe @hrajzakraj odkazy, aký  kraj chcú o 10 rokov.   Cieľom PHRSR ŽSK 2021+  sú ľudia, ktorí v Žilinskom kraji žijú, študujú, […]
17. 3. 2022

Aké priority pre kraj vybrali experti?

NAJVIAC PEŇAZÍ BY DALI NA DOPRAVU, ZDRAVOTNÚ A SOCIÁLNU STAROSTLIVOSŤ. Spolu 80 expertov, ktorí sa podieľajú na príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+ […]
9. 2. 2022

Žilinský kraj predstavil návrh strategického smerovania 

Na strategickom dokumente pracuje Žilinský kraj od mája 2021 a do jeho tvorby intenzívne zapája všetkých relevantných partnerov. Župa diskutuje so zástupcami obcí a miest v […]
8. 2. 2022

Radim Misiaček: Líderstvo je nielen o vízii, ale tiež o dobrom príklade

Rozprávame  sa s kľúčovým expertom pre oblasť  Životné prostredie  v rámci tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+. Čo sú najväčšie výzvy v envirooblasti pre […]