Novinky

16. 12. 2021

TEMATICKÉ DISKUSNÉ FÓRA: VÝSTUPY A PREZENTÁCIE

Od 30. 11. do 2. 12. 2021 sa v online priestore realizovala séria piatich tematicky ladených diskusií  s odbornou verejnosťou o strategickom rozvojovom dokumente Žilinského kraja. […]
15. 12. 2021

Zbierame zelené príklady dobrej praxe – záznam z webinára

Na webinári, ktorý sa konal 14. 12. dostali priestor občianske združenia, obce, mestá i stredné školy. Predstavili svoje úspešné „zelené” projekty Verejnosť a ekoaktivisti sa dozvedeli […]
24. 11. 2021

Spúšťame online tematické diskusné fóra

Predstavujeme doterajšie výstupy  a tvorbu strategického dokumentu kraja verejnosti. „Prostredníctvom online tematických diskusných  fór zameraných na 5 tematických oblastí ako sú ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, INFRAŠTRUKTÚRA, INOVÁCIE A VZDELÁVANIE, IDENTITA […]
19. 11. 2021

INOVIA znamená stimul pre inovačnú a digitálnu trasformáciu kraja

Inovačný potenciál kraja je druhý najsilnejší na Slovensku. Novozaložené inovačné centrum chce tento potenciál zhodnotiť, vytvárať podmienky pre zlepšovanie inovačnej výkonnosti a zintenzívniť spoluprácu podnikov, výskumných […]
8. 11. 2021

Rozvoj prírodného turizmu v Žilinskom kraji – workshop

Podujatie, ktoré organizuje Úrad Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Asociáciou prírodného turizmu má za cieľ zozbierať nápady a zámery v oblasti prírodného turizmu a zosieťovať […]
29. 10. 2021

Projekt IQ Park v Žiline prinesie nové formy vzdelávania

Žilinský IQ park  prinesie atraktívny priestor na vzdelávanie a poznatkový cestovný ruch. Vznikne v  areáli Pozorovateľne na Malom diele v Žiline. „Žilina aj celý región potrebuje […]
22. 10. 2021

Obnova Hradu Likava patrí medzi priority Žilinskej župy

  Hrad je zaradený do zoznamu pamiatok, ktorých ďalšia obnova bude financovaná z európskych štrukturálnych fondov. Zhodli sa na tom aj členovia Rady partnerstva Žilinského samosprávneho […]
15. 10. 2021

Integrovaná územná stratégia – aké možnosti prinesú nové eurofondy?

Cieľom stretnutia na pôde Úradu Žilinskej župy je informovať účastníkov o miľníkoch prípravy IÚS/PHSR ŽSK 2021+ A možnostiach zapájania socioekonomických partnerov do tohto procesu. Témou sú […]
8. 10. 2021

Zbierame zelené príklady dobrej praxe. Poďme sa inšpirovať!

  V  Žilinskom kraji funguje mnoho krásnych zelených projektov, ktoré môžu nadchnúť a inšpirovať aj iných a zlepšiť životné prostredie. Podeľte sa o svoje úspechy a […]