Novinky

26. 10. 2022

Inovácia Žilinského kraja 2022

Hľadáme inovátorov! Podporujeme inovačné aktivity v našom kraji a verejne oceňujeme inovatívnych lídrov v regióne. V rámci 15. ročníka inovačného ocenenia, Žilinský samosprávny kraj opäť ocení úspešné […]
26. 10. 2022

Startup Weekend Žilina

Obľúbený hackathon sa vracia. Cez víkend od 11. – 13. novembra 2022 budú  priestory Biznis centra Poštová 1 v Žiline patriť profesionálom, nadšencom, expertom, ale aj […]
17. 10. 2022

Pozrite si aktuálny rozvojový dokument Žilinského kraja

PHSR ŽSK 2021+ je deklaráciou kam ako kraj smerujeme a čo môže verejnosť očakávať v najbližších rokoch. Ciele rozvojovej stratégie: Dokument nevznikal od stola, ale naopak  […]
12. 10. 2022

Žilinský samosprávny kraj predstavil novú rozvojovú stratégiu

Na Úrade Žilinskej župy sa 12.10.2022 uskutočnila záverečná konferencia, na ktorej bol  verejnosti predstavený Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+. Ako zdôraznila […]
7. 10. 2022

WORKSHOP Žilinský kraj 2030. Čo plánujeme?

Zelené riešenia pre zlepšenie kvality životného prostredia a výhody integrovanej dopravy. Ako sa mladí podieľajú na budúcnosti kraja? Témy, ktoré predstavíme na workshope pre aktívnych mladých […]
29. 9. 2022

ZÚČASTNITE SA ZÁVEREČNEJ KONFERENCIE K PHSR ŽSK 2021+

Stúpajúce nároky na samosprávy, efektívnejšie fungovanie, lepšie služby, šetrenie zdrojov – to sú témy, ktoré rieši veľa samospráv. V rámci konferencie predstavíme príklady dobrých riešení, ktoré […]
28. 9. 2022

Zastupiteľstvo Žilinskej župy schválilo nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja 2021+ 

PHRSR ŽSK 2021+ je jeden z najdôležitejších strategických dokumentov župy, ktorý určuje smerovanie rozvoja kraja. Vypracovanie PHRSR ŽSK 2021+ nadväzuje na Vstupnú správu pre spracovanie Integrovanej […]
26. 9. 2022

Projektové zámery Akčného plánu Úradu ŽSK

Dokument je prílohou Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja (PHRSR), kľúčového dokumentu, ktorý definuje smerovanie rozvoja a je určený pre verejný sektor, ale aj kľúčové […]
7. 9. 2022

Lepší Žilinský kraj

Záverečná konferencia projektu Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj bola  aj o smart riešeniach pre kraj. Predstavený bol aj proces tvorby rozvojovej stratégie kraja 2021+ Vďaka […]