PROJEKTOVÉ ZÁMERY AKČNÉHO PLÁNU ÚRADU ŽSK

26.09.2022

Dokument je prílohou Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR), kľúčového dokumentu, ktorý definuje smerovanie rozvoja kraja a je určený nielen pre verejný sektor, ale aj pre všetky subjekty na území Žilinského kraja.

Projektové zámery predkladali jednotlivé odbory Úradu ŽSK na roky 2023-25. Do procesu priorizovania projektov bol zapojený aj Útvar hodnoty za peniaze (ÚHzP) ŽSK, s cieľom posúdiť čo najobjektívnejšie potrebu projektu v území a šetriť verejné financie.

Po odbornom zhodnotení všetkých kritérií bolo zostavené poradie projektových zámerov. Na prvých miestach sa ocitli zámery, ktoré majú potenciál priniesť do územia rozvojové impulzy alebo vyústia do pilotných projektov – napríklad zámery:

„Hrad Likava“, „IQ park v Žiline“, „Školský kampus“, „Program zvyšovania dostupnosti kvalitných zamestnancov v sociálnej oblasti“, „Vážska cyklodopravná trasa (11 úsekov v celkovej dĺžke 50,8 km), vybrané križovatky na župných cestách“, „Informácie pre cestujúcich – systém Multimodálneho plánovania pre cestujúcich“ alebo „Rozvoj dispečerského rozhrania verejnej a osobnej dopravy.“

„ Hodnotili sme, ktorý projekt prinesie najvýraznejšie zlepšenie služieb a zvýšenie kvality života v našom kraji, prihliadali sme aj na to, či jeho realizáciu pozitívne pocíti čo možno najväčšia skupina obyvateľov, alebo prierezovo ovplyvní viacero sektorov. Zámery, ktoré tieto kritéria splnili, dostanú prednosť.,“ doplnila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.