LEPŠÍ ŽILINSKÝ KRAJ

07.09.2022

Záverečná konferencia projektu Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj bola  aj o smart riešeniach pre kraj. Predstavený bol aj proces tvorby rozvojovej stratégie kraja 2021+.

 

Vďaka projektu Inteligentný a lepší Žilinský kraj sa zaviedli mnohé ekonomické reformy a vzniklo niekoľko strategických dokumentov vrátane Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja 2021+ #PHRSRZSK, ktorý ovplyvní jeho smerovanie najbližších desať rokov. Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja ŽSK Ján Pavlík predstavil hosťom  proces jeho vzniku. V súčasnosti je dokument pripravený na schválenie na najbližšom krajskom Zastupiteľstve  ŽSK 26. septembra 2022 a 12. októbra nás čaká  záverečná konferencia.

Súčasťou projektu sú aj smart riešenia pre kraj  a  Smart koncepcia kultúry, ktorej cieľom je efektívne fungovanie kultúrnych inštitúcií, využívanie a ochrana kultúrneho dedičstva či rozvoj kreatívnych odvetví.  Na konferencii sa hostia a verejnosť dozvedeli viac aj o Smart koncepcii v oblasti sociálnych služieb, ktorá patrí medzi najmodernejšie na Slovensku. Zameriava sa predovšetkým skvalitnenie služieb, pre  klientov, rodinných príslušníkov aj pre zamestnancov zariadení.

Celý záznam z konferencie si môžete pozrieť tu