Novinky

1. 12. 2023

Webinár pre súťaž Stredoškolský podnikateľský zámer.

Žilinský samosprávny kraj a Inovačné centrum INOVIA spustili vynovený 13. ročník súťaže „Stredoškolský podnikateľský zámer“, ktorá je určená pre všetkých študentov stredných škôl v Žilinskom kraji […]
26. 10. 2023

KONFERENCIA VODA/SUCHO – NA VODE NÁM ZÁLEŽÍ priniesla diskusiu aj dobré príklady z praxe

V priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši sa stretla 26. októbra 2023 viac ako stovka účastníkov z oblastí štátnej a verejnej správy, obhospodarovania lesov a pôdy, vodohospodárstva, […]
12. 10. 2023

Pozývame na verejnú diskusiu NA VODE (NÁM) ZÁLEŽÍ

Diskusia pre verejnosť o možných riešeniach v téme vody a sucha na úrovni kraja a krajiny sa uskutoční 24. októbra o 17.00 v Slovenskom múzeu ochrany […]
12. 10. 2023

Blíži sa Startup Weekend plný inovácií a obrovských príležitostí

Jubilejný 10. ročník Startup Weekend Žilina  sa uskutoční  od 13. do 15. októbra 2023 v priestoroch IT centra Scheidt & Bachmann na Priemyselnej 14 v Žiline. Startup Weekend je […]
6. 10. 2023

7. rokovanie Rady partnerstva Žilinského kraja

Rada partnerstva schválila kritéria pre filtrovanie projektových zámerov  v rámci Integrovaných územných investícií zo zásobníka projektov. Zároveň členovia rady, ktorú tvoria zástupcovia štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, […]
11. 9. 2023

Termíny zasadnutí regionálnej rady partnerstva

Rokovanie regionálnej rady partnerstva sa uskutoční v nasledovných termínoch: RRP Horné Považie 21.9.2023 RRP Liptov 22.9. 2023 RRP Kysuce 26.9. 2023 RRP Turiec 27.9. 2023 RRP […]
7. 9. 2023

Zmena termínu na predkladanie projektových zámerov na posúdenie Radou partnerstva Žilinského kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl – kód výzvy PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR Technický sekretariát Rady partnerstva Žilinského kraja oznamuje žiadateľom, […]
17. 8. 2023

Oznámenie k výzve na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl

Oznámenie k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl – kód výzvy PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR. Technický sekretariát Rady partnerstva Žilinského kraja […]
16. 8. 2023

Gymnázium v Námestove ako prvé v kraji získalo dotáciu z Plánu obnovy.

Do výzvy na debarierizáciu sa doteraz zapojilo 9 stredných škôl, ktoré spĺňali podmienky. Ďalšie školy projektové zámery pripravujú. Projekt má zjednodušiť prístup k vzdelávaniu žiakom so zdravotným znevýhodnením […]