Novinky

6. 10. 2023

7. rokovanie Rady partnerstva Žilinského kraja

Rada partnerstva schválila kritéria pre filtrovanie projektových zámerov  v rámci Integrovaných územných investícií zo zásobníka projektov. Zároveň členovia rady, ktorú tvoria zástupcovia štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, […]
11. 9. 2023

Termíny zasadnutí regionálnej rady partnerstva

Rokovanie regionálnej rady partnerstva sa uskutoční v nasledovných termínoch: RRP Horné Považie 21.9.2023 RRP Liptov 22.9. 2023 RRP Kysuce 26.9. 2023 RRP Turiec 27.9. 2023 RRP […]
7. 9. 2023

Zmena termínu na predkladanie projektových zámerov na posúdenie Radou partnerstva Žilinského kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl – kód výzvy PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR Technický sekretariát Rady partnerstva Žilinského kraja oznamuje žiadateľom, […]
17. 8. 2023

Oznámenie k výzve na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl

Oznámenie k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl – kód výzvy PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR. Technický sekretariát Rady partnerstva Žilinského kraja […]
16. 8. 2023

Gymnázium v Námestove ako prvé v kraji získalo dotáciu z Plánu obnovy.

Do výzvy na debarierizáciu sa doteraz zapojilo 9 stredných škôl, ktoré spĺňali podmienky. Ďalšie školy projektové zámery pripravujú. Projekt má zjednodušiť prístup k vzdelávaniu žiakom so zdravotným znevýhodnením […]
3. 8. 2023

Monitorovací výbor schválil metodiku k podpore Integrovaného územného rozvoja

Monitorovací výbor Programu Slovensko 2021-2027 schválil dňa 28.7.2023 dokument „Metodické usmernenie riadiaceho orgánu k podpore integrovaného územného rozvoja“.  Prezentáciu zo zasadnutia Monitorovacieho výboru a všetky podklady nájdete tu: […]
20. 6. 2023

Žilinský kraj je za spoluprácu

Konferencia ZA SPOLUPRÁCU, ktorá sa uskutočnila 20.6.2023  priniesla do priestorov Novej synagógy Žilina  tému participácie, inšpiratívnych hostí a hostky a príklady dobrej praxe z rôznych častí […]
30. 5. 2023

Ocenili sme inovátorov

Žilinský samosprávny kraj už po 15. raz oceňoval inovatívne projekty malých a stredných podnikov a v oblasti regionálneho rozvoja. Oceňovanie sa uskutočnilo 30. 5. 2023 v priestoroch Novej synagógy v Žiline […]
21. 3. 2023

Z Regiónov do sveta v Žilinskom samosprávnom kraji

Predstavitelia malých a stredných podnikov zo Žilinského kraja diskutovali v Bytči so zástupcami diplomacie, ekonomických rezortov a štátnych agentúr. Cieľom iniciatívy „Z regiónov do sveta“ je zvýšiť zapojenie […]