Novinky

3. 8. 2023

Monitorovací výbor schválil metodiku k podpore Integrovaného územného rozvoja

Monitorovací výbor Programu Slovensko 2021-2027 schválil dňa 28.7.2023 dokument „Metodické usmernenie riadiaceho orgánu k podpore integrovaného územného rozvoja“.  Prezentáciu zo zasadnutia Monitorovacieho výboru a všetky podklady nájdete tu: […]
20. 6. 2023

Žilinský kraj je za spoluprácu

Konferencia ZA SPOLUPRÁCU, ktorá sa uskutočnila 20.6.2023  priniesla do priestorov Novej synagógy Žilina  tému participácie, inšpiratívnych hostí a hostky a príklady dobrej praxe z rôznych častí […]
30. 5. 2023

Ocenili sme inovátorov

Žilinský samosprávny kraj už po 15. raz oceňoval inovatívne projekty malých a stredných podnikov a v oblasti regionálneho rozvoja. Oceňovanie sa uskutočnilo 30. 5. 2023 v priestoroch Novej synagógy v Žiline […]
21. 3. 2023

Z Regiónov do sveta v Žilinskom samosprávnom kraji

Predstavitelia malých a stredných podnikov zo Žilinského kraja diskutovali v Bytči so zástupcami diplomacie, ekonomických rezortov a štátnych agentúr. Cieľom iniciatívy „Z regiónov do sveta“ je zvýšiť zapojenie […]
28. 2. 2023

Integrovaná územná stratégia Žilinského kraja schválená

Rada partnerstva Žilinského kraja na svojom 6. zasadnutí 28.2.  schválila  Integrovanú územnú stratégiu  Žilinského samosprávneho kraja. Dokument umožňuje efektívnu realizáciu rozvojovej stratégie  PHRSR ŽSK 2021+ v […]
9. 1. 2023

Školenie pre žiadateľov k výzve “Zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry”

V súvislosti so zverejnenou výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci Programu INTERREG Poľsko-Slovensko 2021-2027. Priorita 2 „Prepojenejšie pohraničie“ špecifický cieľ 1 „Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, […]
9. 1. 2023

Školenie pre žiadateľov k výzve klíma a biodiverzita

Pozývame vás  na školenie v súvislosti so zverejnenou výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027. Školenie je zamerané na […]
9. 1. 2023

Zapojte sa do programu INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 2021-2027.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 boli vyhlásené výzvy na predklanie žiadostí. Prvé výzvy sú nasmerované na podporu opatrení na zmierňovanie dosahov […]
30. 11. 2022

Informačný deň k Plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky

Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 predstavili aj v Žiline. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravilo pri príležitosti oficiálneho schválenia Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky […]