Novinky

16. 9. 2021

Ako vnímajú obyvatelia Žilinský kraj? Letná tour po kraji

Opýtali sa sme sa obyvateľov  Čadce, Tvrdošína, Turčianskych Teplíc, Liptovského Mikuláša  a Žiliny ako vnímajú Žilinský  kraj. V rámci Letnej tour po kraji sme navštívili 5 […]
14. 9. 2021

Tvoríme spoločne budúcnosť kraja 2030

Verejnosť sa môže zapojiť do diskusie o budúcnosti Žilinského kraja prostredníctvom webu www.hrajzakraj.sk, kde môže nechať svoj odkaz či námet: Aký chcete kraj v roku 2030? Stránka […]
11. 8. 2021

PREDSTAVUJEME KĽÚČOVÝCH EXPERTOV – SOCIÁLNA STABILITA

Kto je Danica Hullová? V príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK je kľúčovým expertom pracovnej skupiny Sociálna stabilita, pôsobí ako lektorka a konzultantka v […]
8. 8. 2021

PREDSTAVUJEME KĽÚČOVÝCH EXPERTOV – INOVÁCIE A VZDELÁVANIE

Kto je Andrea Hagovská? V príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK je kľúčovým expertom pracovnej skupiny Inovácie a vzdelávanie, pôsobí ako lektorka a konzultantka […]
14. 7. 2021

DISKUSIE PRINÁŠAJÚ KONKRÉTNE NÁVRHY

Viac ako 50 odborníkov a osobností sa stretlo na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja , aby diskutovali  a premysleli, ako by sa mal kraj posúvať vpred […]
10. 7. 2021

O BUDÚCNOSTI ŽILINSKÉHO KRAJA DISKUTUJEME V REGIÓNOCH

Aký bude Žilinský kraj o 10 rokov? V piatich regiónoch kraja sa na začiatku júla stretli zástupcovia samosprávy i odborníci na regionálny rozvoj, aby diskutovali o […]
30. 6. 2021

STRATÉGIA22+: MOBILNÝ KRAJ – BOHATÝ KRAJ

  Bezproblémová a plynulá doprava je základom pre zdravý hospodársky rast a plnohodnotný život obyvateľov kraja. Aj keď sú naše kompetencie v dopravnej oblasti v obmedzenom rozsahu, v rámci vytýčenej stratégie Žilinskýkraj22+ […]
25. 6. 2021

Župa vidí svoju budúcnosť v inovatívnych riešeniach

SMART idey majú v Žilinskom kraji zelenú. Vo svojich službách chce čoraz viac využívať moderné technológie a inovatívne  prístupy. Ráta s nimi aj v Smart koncepcii kultúry a sociálnych služieb, […]
24. 6. 2021

Úvodné rokovanie pracovných skupín

Na príprave PHSR ŽSK spolupracuje viac ako 80 expertov na kľúčové oblasti rozvoja kraja. Úvodné rokovanie k projektu „Tvorba Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského […]