ŽUPA VIDÍ SVOJU BUDÚCNOSŤ V INOVATÍVNYCH RIEŠENIACH

25.06.2021

SMART idey majú v Žilinskom kraji zelenú. Chce čoraz viac využívať moderné technológie a inovatívne  prístupy vo svojich službách. Ráta s nimi aj v koncepcii Smart kultúry a Smart sociálnych služieb, ktoré predstavil v rámci workshopov na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline i v regiónoch. Koncepcia pre oblasť sociálnych služieb zavádza moderné technológie a inovatívne prístupy v starostlivosti o klientov, pričom uľahčujú aj prácu zamestnancom a robia ju efektívnejšou. Smart koncepcia pre kultúru reaguje na dopyt zo strany užívateľov kultúrnych služieb. S ich pomocou dokážu kultúrne stánky fungovať ešte kvalitnejšie.  Koncepcia by sa mala realizovať v Žilinskom kraji do roku 2026 a župa s ňou ráta aj v strategickom rozvojovom dokumente PHRSR 2021+. Zároveň je ďalším dôležitým výsledkom projektu „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.