ŽUPA VIDÍ SVOJU BUDÚCNOSŤ V INOVATÍVNYCH RIEŠENIACH

25.06.2021

SMART idey majú v Žilinskom kraji zelenú. Vo svojich službách chce čoraz viac využívať moderné technológie a inovatívne  prístupy. Ráta s nimi aj v Smart koncepcii kultúry a sociálnych služieb, ktoré predstavil v rámci workshopov na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline i v regiónoch.

Smart koncepcia pre oblasť sociálnych služieb zavádza moderné technológie a inovatívne prístupy v starostlivosti o klientov, pričom uľahčuje aj prácu zamestnancom a robí ju efektívnejšou. Smart koncepcia pre kultúru reaguje na dopyt zo strany užívateľov kultúrnych služieb. S ich pomocou dokážu kultúrne stánky fungovať ešte kvalitnejšie.

Koncepcia by sa mala realizovať v kraji do roku 2026 a župa s ňou ráta aj v strategickom rozvojovom dokumente PHRSR ŽSK 2021+.

Zároveň je ďalším dôležitým výsledkom projektu „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.