ÚVODNÉ ROKOVANIE PRACOVNÝCH SKUPÍN. V ONLINE PRIESTORE SA STRETLI DESIATKY EXPERTOV.

24.06.2021

Príprava PHRSR ŽSK je založená na práci viac ako 80 expertov na kľúčové oblasti rozvoja Žilinského kraja.

V online priestore sa po prvýkrát stretli počas úvodného rokovania k projektu „Tvorba Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+, ktoré svojím príhovorom otvorila predsedníčka Žilinskej župy Erika Jurinová. Náplňou programu bolo predstavenie členov projektového tímu, ktorý bude na príprave plánu pracovať. Popri kľúčových expertoch sú to členovia tematických pracovných skupín na oblasti Životné prostredie, Infraštrukúra, Inovácie a Vzdelávanie, Sociálna stabilita, Identita a Sebestačnosť. V najbližších mesiacoch budú intenzívne hľadať spoločné prieniky a výstupy s územnými pracovnými skupinami. Na stretnutí bola partnerom predstavená schéma riadenia Integrovaného rozvoja ŽSK, ako aj aktivity a časový harmonogram projektu.