O BUDÚCNOSTI ŽILINSKÉHO KRAJA DISKUTUJEME V REGIÓNOCH

10.07.2021

Aký bude Žilinský kraj o 10 rokov? V piatich regiónoch kraja sa na začiatku júla stretli zástupcovia samosprávy i odborníci na regionálny rozvoj, aby diskutovali o vízii pre Žilinský kraj do roku 2030. Na prvom stretnutí predstavili očakávania  i priority subregiónov. V sérii diskusií  budú pokračovať na ďalších stretnutiach, ktoré ich čakajú.

 

Odborníci z regiónov sa  stretli, aby prediskutovali, akým smerom by sa mal Žilinský kraj uberať v najbližších rokoch  v podnikaní,  inováciach, vzdelávaní, čo treba urobiť pre správne nastavenie turizmu a aké opatrenia treba urobiť na zlepšenie životného prostredia.  

 

Budúcnosť TURCA vidia členovia územnej pracovnej skupiny v podpore lokálnosti.

Diskutovali o potrebe orientovať rozvoj aj na odľahlejšie a menšie obce predovšetkým v oblasti poskytovania sociálnych služieb, podporiť rozvoj materských škôl a medzi prioritné témy považujú aj riešenie problematiky odpadov. Budúcnosť regiónu vidia v podpore rodinných podnikov a fariem.

Diskusia o budúcnosti ORAVY

Bola aj o cyklotrasách a ekologickej doprave – výstavbe cyklotrasy okolo Oravskej priehrady. Pre región sú kľúčové udržateľný cestovný ruch, rozvoj nemotorovej dopravy, podpora výroby tradičných výrobkov, ktoré tu majú  dlhú tradíciu.
Viete, ktoré získali  európsku ochrannú známku?  Oravský a Zázrivský korbáčik.

Zástupcovia v tematickej pracovnej skupine KYSUCE vidia región najmä ako zdravý a zelený.

Kľúčovými oblasťami rozvoja sú podľa doterajšej diskusie dopravná infraštruktúra, cestovný ruch, ekológia – to všetko z pohľadu zvýšenia a udržania kvality života obyvateľov. Potenciál regiónu vidia v oblasti  turizmu. Nie je však masový, ale orientovaný na kysucké samoty, ktoré môžu byť svojou pokojnou atmosférou oázou pokoja pre návštevníkov vyhľadávajúcich relax v prírode.

 

LIPTOV – „prídete a neodídete …“  

Aj takto vidia víziu regiónu, ktorý je výkladnou skriňou cestovného ruchu kraja. Budúcnosť vidia v udržaní rovnováhy medzi rozvojom turizmu, ale aj jeho udržateľnosti pre krajinu. Kľúčové pre región je vyriešenie ekologickej dopravy.  Zamerať sa na čistotu krajiny  a jej ochranu a revitalizáciu. Potenciál územia je v rôznorodosti v oblasti služieb i produktov.

 

HORNÉ POVŽIE s nezanedbateľným inovačným potenciálom.

Má ambíciu stať sa atraktívny pre mladých šikovných ľudí. Ako cestu vidia jeho zástupcovia v investíciách do rozvoja ľudských zdrojov, IT sektora, dopravnej obslužnosti či ekologických riešeniach.  Potrebnú podporu chcú smerovať aj do rozvoja menších obcí ako sú Čičmany či  Rajeckej doliny.
Význam pre región má podľa nich aj ďalších rozvoj cezhraničnej spolupráce s Moravskosliezskym krajom a Katovickým vojvodstvom.