DISKUSIE PRINÁŠAJÚ KONKRÉTNE NÁVRHY

14.07.2021

Viac ako 50 odborníkov a osobností sa stretlo na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja , aby diskutovali  a premysleli, ako by sa mal kraj posúvať vpred v podnikaní, inováciách, vzdelávaní, ako by sa mala rozvíjať infraštruktúra územia a čo by sa malo urobiť v prospech životného prostredia, kultúry a cestovného ruchu. Ako vytvoriť čo najlepšie podmienky pre spokojný život pre rodiny, mládež, komunity i podnikateľov.

Päť tematických workshopov zameraných na „Infraštruktúru“, „Inovácie a Vzdelávanie“, „Identitu a sebestačnosť“, „Životné prostredie“ a „Sociálnu stabilitu“, sa konalo od 12. do 14. júla. Zúčastnili sa ich zástupcovia kraja, kľúčových organizácií, podnikateľskej sféry i verejného sektora.  Prediskutovali najdôležitejšie zistenia a závery, ktoré vyplynuli zo stretnutí v regiónoch.

Výsledný materiál PHRSR ŽSK 2021+ sa stane vlajkovou loďou rozvoja kraja. Realizuje sa v rámci projektu „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj“.

Financovaný je z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

„Ide o našu spoločnú víziu, ktorá bude zohľadňovať špecifické potreby všetkých regiónov. Zapájame preto do tejto diskusie nielen odborníkov, ale  i verejnosť, aby sme všetci „hrali za kraj,“ zdôraznila k téme prípravy plánu predsedníčka kraja Erika Jurinová.

INOVÁCIE A VZDELÁVANIE

Tematická pracovná skupina sa venuje predovšetkým rozvoju Žilinského kraja v oblasti inovácií, výskumu, podnikania a vzdelávania. Okrem toho jej členovia na prvom osobnom stretnutí za spoločným stolom diskutovali o smerovaní podpory do biomedicíny a zdravotníctva, technickej infraštruktúry a inteligentných systémov. Kľúčovou expertkou je Andrea Hagovská.

SOCIÁLNA STABILITA

Témou prvého z radu celkovo 6 tematických stretnutí pod vedením kľúčovej expertky Danice Hullovej, bola podpora života komunít, materských škôlok, ale aj zvýšenie kvality vzdelávania a prevencie na školách.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spája členov pracovnej skupiny, ktorá hneď v úvode otvorila diskusiu o  rozvoji kraja a cestovného ruchu v súlade s ochranou prírody. Kľúčová bola tiež dopravná infraštruktúra a živelná urbanizácia v regiónoch. Diskusiu vedie Radim Misiaček.

IDENTITA A SEBESTAČNOSŤ

Zahŕňa celé spektrum tém od kreatívneho priemyslu, cez kultúrne pamiatky až po prírodné bohatstvo kraja. Kľúčový expert Milan Hagovský otvoril problematiku národných parkov a prírodného dedičstva, diskutovalo sa aj o kultúrnych pamiatkach a ich ďalšom rozvoji.

INFRAŠTUKTÚRA

Cyklodoprava a elektromobilita, vyriešenie dopravnej situácie v Demänovskej doline či privádzač diaľnice D3 do Kysuckého Nového Mesta, boli len niektoré z tém, ktoré zazneli počas júlového stretnutia   tematickej pracovnej skupiny, ktorú vedie Ľubomír Mateček.