DISKUSIE PRINÁŠAJÚ KONKRÉTNE NÁVRHY

14.07.2021

Viac ako 50 odborníkov a osobností sa na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja stretlo, aby diskutovali  a premysleli, ako by sa mal kraj posúvať vpred v podnikaní, inováciách, vzdelávaní, ako by sa mala rozvíjať infraštruktúra územia a čo by sa malo urobiť v prospech životného prostredia, kultúry a cestovného ruchu. Ako vytvoriť čo najlepšie podmienky pre spokojný život pre rodiny, mládež, komunity i podnikateľov.

 

Päť tematických workshopov zameraných na „Infraštruktúru“, „Inovácie a Vzdelávanie“, „Identitu a sebestačnosť“, „Životné prostredie“ a „Sociálnu stabilitu“, sa konalo od 12. do 14. júla. Zúčastnili sa ich zástupcovia kraja, kľúčových organizácií, podnikateľskej sféry i verejného sektora. Výsledný materiál PHRSR ŽSK 2021+ sa stane vlajkovou loďou rozvoja kraja. Realizuje sa v rámci projektu „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj“.

Financovaný je z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

„Ide o našu spoločnú víziu, ktorá bude zohľadňovať špecifické potreby všetkých regiónov. Zapájame preto do tejto diskusie nielen odborníkov, ale  i verejnosť, aby sme všetci „hrali za kraj,“ zdôraznila k téme prípravy plánu predsedníčka kraja Erika Jurinová.