PREDSTAVUJEME KĽÚČOVÝCH EXPERTOV – INOVÁCIE A VZDELÁVANIE

08.08.2021

Kto je Andrea Hagovská?
V príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK je kľúčovým expertom pracovnej skupiny Inovácie a vzdelávanie, pôsobí ako lektorka a konzultantka pre medzinárodné inštitúcie.

Čo v oblasti inovácií a vzdelávania  v našom kraji dobre funguje a plánujeme na tom stavať aj do budúcnosti?

Žilinský kraj bol jedným z prvých krajov, ktorý mal spracovanú vlastnú regionálnu inovačnú stratégiu a dlhodobo sa strategicky venuje podpore rôznych typov inovácií, podporuje spoluprácu medzi inštitúciami z rôznych sektorov. Takisto v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu majú vzdelávacie a výskumné   inštitúcie.

Aké projekty by nášmu kraju v oblasti inovácií a vzdelávania  pomohli?

Najmä by to mali byť projekty spoločné, pripravované a realizované viacerými organizáciami spolu s občanmi. Podporiť potrebujeme mladých ľudí s ich myšlienkami a nápadmi  a zároveň zapojiť starších s ich  skúsenosťami a pohľadom na svet. Potrebujeme projekty vychádzajúce z reálnych potrieb obyvateľov a nielen inovatívne, ale aj udržateľné s rešpektom k prírode a ľuďom.  Myslím si, že také už máme a ešte nájdeme, podporíme, zrealizujeme.

Ako by mal vyzerať Žilinský kraj v roku 2030?

Autentický  kraj so zachovaným  kultúrnym a prírodným dedičstvom a s rešpektom ku svojim pracovitým a múdrym obyvateľom, rozvíjajúci miestnu ekonomiku a otvorený novým nápadom a myšlienkam.