PREDSTAVUJEME KĽÚČOVÝCH EXPERTOV – SOCIÁLNA STABILITA

11.08.2021

Kto je Danica Hullová?
V príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK je kľúčovým expertom pracovnej skupiny Sociálna stabilita, pôsobí ako lektorka a konzultantka v oblasti tvorby projektov.

Čo v sociálnej oblasti v našom kraji dobre funguje a plánujeme na tom stavať aj do budúcnosti?

Žilinský samosprávny kraj má silný inovačný a výskumno-vývojový potenciál v oblastiach ako je biomedicína a biotechnológie. Sociálne služby a služby zdravotnej starostlivosti majú v území dlhodobú tradíciu a vysokú kvalitu. Prebiehajúce demografické procesy, spomaľovanie reprodukcie, starnutie populácie a nárast podielu osôb v poproduktívnom veku však prinášajú nové výzvy aj v týchto oblastiach.

Aké projekty by nášmu kraju v sociálnej oblasti pomohli?

V dôsledku pretrvávajúceho trendu demografického starnutia obyvateľstva v kraji, sa javia ako veľmi potrebné komplexné riešenia v poskytovaní sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti. Projekty, ktoré prinesú kvalitné a dostupné služby aj pre obyvateľov na vidieku.

Ako by mal vyzerať Žilinský kraj v roku 2030?

Žilinský kraj má ambíciu byť príjemným a bezpečným miestom pre každodenný život. Miestom, kde sú nielen dostupné, ale hlavne kvalitné zdravotné a sociálne služby pre všetky cieľové skupiny. Miestom, kde ľudia nachádzajú priestor na sebarealizáciu a cítia sa byť súčasťou miestnej komunity.