PREDSTAVUJEME KĽÚČOVÝCH EXPERTOV – SOCIÁLNA STABILITA