PREDSTAVUJEME KĽÚČOVÝCH EXPERTOV- IDENTITA A SEBESTAČNOSŤ

22.09.2021

Kto je Milan Hagovský?
V príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK je kľúčovým expertom pracovnej skupiny Identita a Sebestačnosť. Profesionálne pôsobí ako expert pre regionálny a miestny rozvoj so špecializáciou na témy rozvoja miestnej ekonomiky, regionálnych potravinových systémov a cestovného ruchu.

Čo znamená pre náš kraj kultúrny a prírodný turizmus?

Cestovný ruch považujem za jednu z kľúčových hybných síl miestnej ekonomiky, o ktorej musíme už dnes začať vážne hovoriť. Udržateľné a zmysluplné využívanie prírodného bohatstva a kultúrneho dedičstva spojeného s múdrosťou a šikovnosťou ľudí, s podporou kvalitných miestnych inštitúcií je dobrou cestou pre naštartovanie miestnej ekonomiky.

Čo funguje dobre a čo by sme mali zlepšiť?

V Žilinskom kraji už dlhé roky pôsobí mnoho verejno-súkromných partnerstiev v podobe miestnych akčných skupín, regionálnych rozvojových agentúr a organizácií cestovného ruchu, ktoré dobre poznajú konkrétne problémy i výzvy svojho územia, verejné inštitúcie, schopných a zodpovedných podnikateľov i cenné občianske iniciatívy a majú mnoho skúseností s prípravou a realizáciou rozvojových projektov. Príležitosti pre zlepšenie vidím vo vytvorení viacúrovňového systému efektívnej koordinácie a spolupráce, kde väčšina organizácií a ľudí pochopí, že na miestne,  regionálne i globálne spoločenské výzvy sa dá odpovedať len úprimným, spoločným a dobre koordinovaným úsilím všetkých aktérov územnej spolupráce. Žiadna samotná, hoci akokoľvek silná a schopná organizácia nemôže naštartovať a samostatne dosiahnuť potrebné spoločenské zmeny. Dôležitou témou je vybudovanie otvorenej siete organizácií rozvoja a ďalších inštitúcií a podnikateľov a podpora miestnych talentov, elít a udržateľných kapacít.

Ako by mal vyzerať Žilinský kraj v roku 2030?

Žilinský kraj a jeho prirodzené regióny sú dobrým miestom pre kvalitný život a atraktívnu prácu. Majú silnú identitu a spoločné hodnoty, ktoré podporujú súdržnosť ľudí a rast ich komunít. Obyvatelia územia majú kladný vzťah ku zachovaniu jedinečného bohatstva prírody a krajiny, udržateľnému využívaniu jej ekosystémových služieb a stavajú na jedinečnom kultúrnom bohatstve a tradíciách, múdrosti, zvedavosti, kreativite a odvahe.

#USPESNYKRAJ