Novinky

4. 2. 2022

Inovačné centrum INOVIA rozbieha svoju činnosť

Aktívnu činnosť spustila v januári 2022. Pre záujemcov otvorila kanceláriu v centre Žiliny v budove Crystal palace, Na bráne 4.   „Radi pomôžeme podnikateľom v napĺňaní ich […]
3. 2. 2022

Danica Hullová: Starnutie obyvateľstva je pre kraj jedna z najväčších výziev

Rozprávame  sa s Danicou Hullovou, kľúčovou expertkou pre oblasť Sociálna stabilita  v rámci tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+. Aký je zdravotný stav […]
28. 1. 2022

Integrovaná doprava prinesie atraktívnejšiu verejnú dopravu v kraji

Prvá fáza integrovaného dopravného systému (IDS) sa v Žilinskom kraji spúšťa v prvej polovici roku 2022. Integrovaný dopravný systém zjednoduší dostupnosť verejnej dopravy pre občanov, ktorí využívajú […]
20. 12. 2021

Mladí diskutovali o budúcnosti kraja

Do diskusie o výzvach a riešeniach pre kraj sme zapojili aj mladých.   Aký by mal byť kraj v roku 2030? Mládež a stredoškoláci sa zapojili do výzvy […]
16. 12. 2021

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA S POĽSKOM PRINIESLA ÚSPEŠNÉ PROJEKTY

Umožnila zrealizovať  rozvojové aktivity  za 14 miliónov eur. Žilinský samosprávny kraj úspešne ukončuje ďalšie programové obdobie programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Vďaka tomu získal  […]
16. 12. 2021

TEMATICKÉ DISKUSNÉ FÓRA: VÝSTUPY A PREZENTÁCIE

Od 30. 11. do 2. 12. 2021 sa v online priestore realizovala séria piatich tematicky ladených diskusií  s odbornou verejnosťou o strategickom rozvojovom dokumente Žilinského kraja. […]
15. 12. 2021

Zbierame zelené príklady dobrej praxe – záznam z webinára

Na webinári, ktorý sa konal 14. 12. dostali priestor občianske združenia, obce, mestá i stredné školy. Predstavili svoje úspešné „zelené” projekty Verejnosť a ekoaktivisti sa dozvedeli […]
24. 11. 2021

Spúšťame online tematické diskusné fóra

Predstavujeme doterajšie výstupy  a tvorbu strategického dokumentu kraja verejnosti. „Prostredníctvom online tematických diskusných  fór zameraných na 5 tematických oblastí ako sú ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, INFRAŠTRUKTÚRA, INOVÁCIE A VZDELÁVANIE, IDENTITA […]
19. 11. 2021

INOVIA znamená stimul pre inovačnú a digitálnu trasformáciu kraja

Inovačný potenciál kraja je druhý najsilnejší na Slovensku. Novozaložené inovačné centrum chce tento potenciál zhodnotiť, vytvárať podmienky pre zlepšovanie inovačnej výkonnosti a zintenzívniť spoluprácu podnikov, výskumných […]