Novinky

16. 8. 2022

Memorandum o spolupráci

Na rozhraní júla a augusta 2022 boli uzatvorené memorandá medzi Žilinským samosprávnym krajom, regionálnymi Združeniami miest a obcí (R ZMO) a samosprávami, ktoré nie sú združené […]
15. 8. 2022

Aký by mal byť Žilinský kraj v roku 2030?

Z diskusie s vami – obyvateľmi kraja a odborníkmi, ktorí sa podieľajú na príprave rozvojového dokumentu, sme získali odpovede na otázku, aké slová vystihujú Žilinský kraj? […]
15. 8. 2022

JÁN PAVLÍK: Dokument je deklarácia, kam ako región smerujeme a čo môžu obyvatelia očakávať.

Aký je Žilinský kraj a aký bude o desať rokov? Na to, aby sme poznali, ako sa bude kraj meniť a rozvíjať a aké budú investičné […]
25. 7. 2022

Výsledky fotografickej súťaže Lepší kraj =spokojní ľudia

Študenti stredných škôl sa s nami podelili o svoje obľúbené miesta v kraji, kde radi trávia voľný čas. Ukázali nám krásne miesta v Žilinskom kraji prostredníctvom  […]
19. 7. 2022

Startup woucher #2022

Ste startup alebo firma s inovatívnym nápadom? Prihláste sa do súťaže, ktorá vám otvorí dvere nielen na slovenský, ale aj český a poľský trh. Pomôžeme vám […]
15. 7. 2022

Verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie

Na pôde Žilinskej župy sa 14. júla uskutočnilo verejné prerokovanie správy o hodnotení  rozvojového dokumentu Žilinského kraja – PHSR ŽSK 2021+ v rámci procesu posudzovania jeho […]
22. 6. 2022

Rozvoj cyklodopravy a cyklotrás  

Nízkoemisná a ekologická doprava, ktorá turistov i domácich prevedie krásami regiónov. Žilinská župa má  jasnú predstavu o vlastnej cyklistickej sieti v budúcnosti. Jej kostru tvorí projekt Vážskej cyklotrasy […]
6. 6. 2022

VLASTIMIL KOCIÁN: Chceme atraktívnejší región pre ambicióznych mladých ľudí.

Regionálne inovačné centrum INOVIA rozbehlo začiatkom tohto roka  svoju aktívnu činnosť. Aké sú jeho aktuálne plány?  Rozprávame sa s riaditeľom INOVIA, Vlastimilom Kociánom. Prečo vzniklo Inovačné […]
3. 6. 2022

Žilinský kraj prijal Nízkouhlíkovú stratégiu

Schválením Nízkouhlíkovej stratégie na roky 2020-2030 pomáhame  napĺňať ambiciózny plán uhlíkovej neutrality Slovenska do roku 2050 v Žilinskom kraji. Poslanci Zastupiteľstva ŽSK schválili  dokument „Nízkouhlíková stratégia […]