ROZVOJ CYKLODOPRAVY A CYKLOTRÁS  

22.06.2022

Nízkoemisná a ekologická doprava, ktorá turistov i domácich prevedie krásami regiónov. Žilinská župa má  jasnú predstavu o vlastnej cyklistickej sieti v budúcnosti.

 

Jej kostru tvorí projekt Vážskej cyklotrasy v dĺžke 160 km, ktorá prechádza celým krajom a prepája jeho regióny. V súčasnosti je z nej postavených približne 30 km. Župa má aktuálne rozpracovaných ďalších 44  úsekov cyklotrás v dĺžke 215 km, pričom niektoré sú súčasťou práve Vážskej cyklotrasy. Odhadované investície na tieto projekty predstavujú 60 mil. eur. Po dokončení bude celoslovenský projekt Vážska cyklotrasa merať viac ako 400 km a spájať štyri slovenské kraje.

Žilinský samosprávny kraj podporuje okrem vlastných projektov aj cyklodopravné zámery ďalších partnerov v území.

Pri podpore cyklistiky Žilinský kraj úzko spolupracuje aj s Krajskou organizáciou cestovného ruchu, ktorá sa sama taktiež aj finančne podieľa na obnove a značení nových cykloturistických trás. V roku 2021 bolo celkovo vyznačených 237 cykloturistických trás v dĺžke 2991 km.
To znamená, že u nás sa nachádza cca 20% zo všetkých slovenských cykloturistických trás.

Navyše každoročne od júna do septembra financujeme cyklobusy v regiónoch, ktoré odvezú cyklonadšencov pohodlne spolu s bicyklami k najvýznamnejším cyklotrasám v regióne.