VLASTIMIL KOCIÁN: Chceme atraktívnejší región pre ambicióznych mladých ľudí.