VLASTIMIL KOCIÁN: Chceme atraktívnejší región pre ambicióznych mladých ľudí.

06.06.2022

Regionálne inovačné centrum INOVIA rozbehlo začiatkom tohto roka  svoju aktívnu činnosť. Aké sú jeho aktuálne plány?  Rozprávame sa s riaditeľom INOVIA, Vlastimilom Kociánom.

 

Prečo vzniklo Inovačné centrum INOVIA?

V zahraničí sú inovačné centrá ťahúňom inovačného ekosystému a majú pozitívny vplyv na rozvoj regiónu. Dobrými príkladmi v najbližšom okolí sú Moravskoslezské inovační centrum v Ostrave a Jihomoravské inovační centrum v Brne. Napríklad, Jihomoravské inovační centrum dokázalo počas svojej existencie významne zviditeľniť Brno a pritiahnuť mozgy zo širokého okolia. Moravskoslezské inovační centrum v Ostrave za necelé 4 roky svojej existencie pomohlo viac ako 300 firmám v rozvoji podnikania. Tieto pozitívne skúsenosti z blízkeho zahraničia chceme pretaviť do podobne úspešného príbehu u nás v Žilinskom kraji.

Inovačné centrum INOVIA vzniklo na základe dohody o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom, mestom Žilina a Žilinskou univerzitou v Žiline. Samotnému vzniku inovačného centra predchádzalo niekoľko mesiacov príprav, ktoré zahŕňali komunikáciu s kľúčovými hráčmi v regióne, výmenu skúseností a inšpiráciu príkladmi z praxe i zo zahraničia. Taktiež prebehol prieskum očakávaní v podnikateľskom sektore a na základe získaných dát sa kreovali hlavné okruhy činností budúceho inovačného centra.

Zjednodušene sa dá povedať, že INOVIA má priniesť regiónu rast existujúcich firiem, vznik nových zaujímavých startupov, nové pracovné príležitosti a výzvy, skrátka väčšiu atraktivitu pre ambicióznych mladých ľudí. Záleží nám na zvyšovaní pridanej hodnoty regiónu a zvyšovaní kvality života v regióne.

 Veľmi dobre to vystihuje naše poslanie – “Pomáhame podnikavým ľuďom zlepšovať svet”.

 

Aké služby Inovia ponúka a pre koho?

INOVIA pomáha premeniť myšlienky a nápady na skutočné projekty s reálnymi výsledkami. Inovačné centrum pomáha existujúcim firmám prekonávať prekážky, poskytuje služby podporujúce rast a inovácie, zabezpečuje kvalitných expertov, radí majiteľom alebo manažérom firiem nájsť tie správne cesty, ako vylepšiť svoj výrobok, či službu, alebo ako upraviť spôsob obchodovania, prípadne ako osloviť nový segment zákazníkov a ako vďaka inováciám dosiahnuť reálne zlepšenia a zvýšiť hodnotu firmy.

Okrem toho INOVIA prepája firmy s výskumnými tímami, zviditeľňuje výsledky výskumu a vývoja, radí startupom a spinoffom. Zároveň poskytuje projektové poradenstvo pre samosprávy so zameraním na SMART agendu a na digitalizáciu a efektivizáciu procesov a služieb. 

Kto tvorí váš tím?

Veľmi ma teší, že sa mi veľmi rýchlo podarilo zostaviť malý akčný tím šiestich šikovných zapálených ľudí schopných napĺňať naše poslanie, naše ciele. V tíme máme pokryté oblasti biznis poradenstva, vzdelávania aj znalostí z prostredia samosprávy. Veľkou pomocou sú nám experti z firiem, ktorí odovzdávajú svoje know-how ďalším firmám v regióne. Zjednodušene sa tak dá povedať, že súčasťou nášho tímu sú všetci naši partneri a klienti.

Cieľom inovačného centra je aj zvýšenie atraktivity regiónu pre mladých. S odlivom mozgov a talentov sa vysporiadavajú aj okolité kraje a regióny. Ako môže INOVIA pomôcť?

Aby sme udržali mladých ľudí vo svojom rodisku, je potrebné poskytnúť im atraktívne podmienky na život. Toto zahŕňa celkový prístup. Mám tým na mysli nielen zaujímavú zmysluplnú a dobre platenú prácu, ale aj dostupnosť bývania pre mladé rodiny, moderné a kvalitné služby štátnej správy a samosprávy, napr. bezproblémové umiestnenie detí do jaslí a škôlok, bohatý výber voľnočasových aktivít pre školopovinné deti a podobne. K rozhodnutiu zostať žiť v regióne, rozbehnúť tu svoje vlastné podnikanie, či budovať svoju profesionálnu kariéru je potrebné motivovať mladých ľudí komplexne. Vyžaduje to spoločný postup zo strany samosprávy, podnikateľského sektora ale aj vysokých a stredných škôl.

Jedným z poslaní INOVIA je aktivovať potenciál ľudí, prepájať a zintenzívniť spoluprácu miestnych firiem s výskumnými a vzdelávacími inštitúciami, najmä so Žilinskou univerzitou, ako aj so zahraničnými firmami. Týmto všetkým môže inovačné centrum INOVIA prispieť k udržaniu šikovných mladých ľudí v regióne a pritiahnutie ďalších talentov a budúcich inovátorov.

V súčasnosti aktívne budujeme inovačný ekosystém a inovačné know-how žilinského regiónu. Hľadáme tých správnych partnerov z regiónu aj mimo neho a premieňame myšlienky a nápady na skutočné projekty s reálnymi výsledkami. A možno to bude práve tvoj nápad, ktorý v budúcnosti zmení svet. Aj Ty môžeš byť súčasťou ekosystému INOVIA :-).

Všetky informácie nájdete na www.inovia.sk.

Vypočujte si podcast 

INOVIA ZNAMENÁ STIMUL PRE INOVAČNÚ A DIGITÁLNU TRANSFORMÁCIU KRAJA.

#INOVATIVNYKRAJ