INOVIA ZNAMENÁ STIMUL PRE INOVAČNÚ A DIGITÁLNU TRANSFORMÁCIU KRAJA.

Inovačný potenciál kraja je druhý najsilnejší na Slovensku. Novozaložené inovačné centrum chce tento potenciál zhodnotiť, vytvárať podmienky pre zlepšovanie inovačnej výkonnosti a zintenzívniť spoluprácu podnikov, výskumných a vzdelávacích inštitúcií.  Vznik … Čítať ďalej INOVIA ZNAMENÁ STIMUL PRE INOVAČNÚ A DIGITÁLNU TRANSFORMÁCIU KRAJA.