INOVIA ZNAMENÁ STIMUL PRE INOVAČNÚ A DIGITÁLNU TRANSFORMÁCIU KRAJA.

19.11.2021

Inovačný potenciál kraja je druhý najsilnejší na Slovensku. Novozaložené inovačné centrum chce tento potenciál zhodnotiť, vytvárať podmienky pre zlepšovanie inovačnej výkonnosti a zintenzívniť spoluprácu podnikov, výskumných a vzdelávacích inštitúcií. 
 

Vznik záujmového združenia právnických osôb InoVia  podpisom zakladajúcich listín odobrili zakladajúci členovia Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina a Žilinská univerzita.

Založeniu predchádzala komunikácia s kľúčovými hráčmi v regióne, ale i výmena skúsenosti a inšpirácia dobrými príkladmi praxe  zo zahraničia. Prípravné kroky zahŕňali aj sedem mesiacov trvajúci prieskum očakávaní v podnikateľskom sektore. Na základe získaných dát sa kreovali hlavné okruhy činností centra.

Našou zodpovednosťou je pozerať sa do budúcnosti, ktorá presahuje volebné obdobie. Chceme vytvoriť konkurencieschopný región so spokojnými obyvateľmi, ktorí sa venujú zmysluplnej práci a zabezpečiť udržateľný rozvoj mesta i kraja,“ povedal žilinský primátor Peter Fiabáne.

InoVia sa bude sústreďovať na  prepájanie vzdelávania s praxou. Umožní firmám prístup na akademickú pôdu a študentom do firiem, čo vo výsledku bude znamenať zatraktívnenie vzdelávania a prípravu študentov na reálnu prax.

„Významný inovačný potenciál akademického prostredia vidíme najmä v oblasti technologickej, kybernetickej bezpečnosti, zvyšovania energetickej efektívnosti budov, dopravných systémov, ale aj v oblasti rozvoja biomedicíny. Práca s talentami a budovanie silného firemného zázemia nám dáva šancu zastaviť odliv mladých odborníkov, pretože dostanú možnosť realizovať svoje inovatívne nápady doma vo svojom regióne“ vysvetlil Jozef Jandačka, rektor Žilinskej univerzity.

 InoVia bude zabezpečovať konzultácie a poradenstvo pre spoločnosti, podporí vznik nových start-upov, prostredníctvom siete zapojených subjektov vytvorí priestor na vzájomné spoznanie a spoluprácu medzi firmami, vedcami, študentami i ďalšími centrami. Predsedníčka kraja Erika Jurinová doplnila:

Žilinský kraj je historicky krajom inovatívnych a odvážnych projektov. Spoločnosti ako Robotec, Kinekus, Martinus, Ipesoft, či MTS majú vo svojom „rodnom liste“ uvedený Žilinský kraj. Ak chceme, aby podobných spoločností bolo viac, aby aj mladí ľudia zakladali úspešné spoločnosti v kraji, nemôžeme to nechať na náhodu. InoVia sa stane miestom, kde mladí ľudia nájdu podporu pre svoje inovatívne myšlienky už v začiatkoch, kde získajú zázemie, know-how a prístup k praktickým skúsenostiam a ku skutočným laboratóriám.“

 Výška prvého peňažného vkladu zakladajúcich členov v 2021 dosiahne 100 000,- €. Do budúcna si InoVia na svoju činnosť plánuje zarábať vlastnými aktivitami, počíta sa aj s podporou z projektov EÚ. Centrum v jeho prvých krokoch povedie Vlastimil Kocian s bohatými podnikateľskými skúsenosťami.

 Viac o projekte INOVIA sa dozviete v článku 

 

#INOVIA

#INOVATIVNYKRAJ