ZALOŽENIE INOVAČNÉHO CENTRA V ŽILINE JE DOBRÁ SPRÁVA PRE REGIÓN

27.09.2021

Mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj a Žilinská univerzita v Žiline zakladajú záujmové združenie právnických osôb s názvom „InoVia“. Združenie by malo predstavovať inovačný HUB, ktorého cieľom je podpora inovácií a inovačného ekosystému, podnikateľského prostredia a príprava na zvládnutie digitálnej transformácie. Vzdelávanie by sa vďaka nemu malo stať atraktívnejším a inovatívnym. „Z pohľadu ŽSK ide o platformu, ktorá vytvorí priestor na diskusiu o modernizácii vzdelávacieho systému na všetkých stupňoch, o spolupráci medzi základnými, strednými a vysokými školami. InoVia by mala pomôcť samosprávam, pri zavádzaní smart technológií, ale aj s prípravou na zvládnutie digitálnej transformácie,“ povedala županka Erika Jurinová.

Cieľom inovačného HUBu je stať sa už do troch rokov slovenským lídrom v podpore podnikateľov a zabezpečiť ukážkovú spoluprácu so školami, univerzitami a výskumným prostredím. Podľa primátora Žiliny Petra Fiabáne dostali inovácie zelenú: „Spoločným záujmom je, aby v Žiline vzniklo a začalo efektívne pracovať regionálne inovačné centrum a vytvorili sme vhodné prostredie, ktoré bude pomáhať pri štarte a začiatku malých firiem, malých podnikateľov a študentov.“

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA Jozef Ristvej uviedol, že univerzita pociťuje odliv mozgov z regiónu a mesta. Až 50 percent mladých odchádza študovať do zahraničia, kde väčšinou ostáva aj pracovať. „To vnímame ako hlavný problém, ktorý chceme riešiť“. Žilinský kraj pritom disponuje druhým najväčším inovačným potenciálom medzi krajmi Slovenska a samotný región Horné Považie posilňuje prítomnosť Žilinskej univerzity, Výskumného centra Žilinskej univerzity a Univerzitného vedeckého parku.

InoVia bude napĺňať vízie a ciele regionálnej inovačnej stratégie premietnuté v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK.

„INoVia