ZALOŽENIE INOVAČNÉHO CENTRA V ŽILINE JE DOBRÁ SPRÁVA PRE REGIÓN

27.09.2021

Mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj a Žilinská univerzita zakladajú záujmové združenie právnických osôb „INOVIA“. Cieľom je podpora inovácií a inovačného ekosystému, podnikateľského prostredia a zvládnutie digitálnej transformácie v samosprávach.

 

V Žiline vzniká regionálne inovačné centrum INOVIA. Zameriava sa na podporu rozvoja inovácií, naštartovanie a rast inovatívnych firiem. Má ambíciu vytvoriť atraktívne podmienky pre kreatívnych a aktívnych mladých ľudí, aby mohli prispieť k digitálnemu a inovačnému rozvoju kraja a neodchádzali z neho natrvalo.

„Projekt by mal prispieť k modernizácii vzdelávacieho systému, zlepšiť spoluprácu medzi základnými, strednými a vysokými školami. Samosprávam má zase pomôcť zavádzať smart technológie do praxe a zvládnuť digitálnu transformáciu,“ povedala županka Erika Jurinová.

„Pre oblasť inovácií bude v budúcom programovom období vyčlenený jeden z najväčších finančných balíkov,“ doplnil riaditeľ oboru regionálneho rozvoja ŽSK Ján Pavlík. Je potrebné preto vytvoriť dostatočné kapacity na využitie finančných nástrojov na podporu inovácií.

Cieľom inovačného HUBu je stať sa už do troch rokov slovenským lídrom v podpore podnikateľov a zabezpečiť ukážkovú spoluprácu so školami, univerzitami a výskumným prostredím. Podľa primátora Žiliny Petra Fiabáne dostali inovácie zelenú:

„Spoločným záujmom je, aby v Žiline vzniklo a začalo efektívne pracovať regionálne inovačné centrum a vytvorili sme vhodné prostredie, ktoré bude pomáhať pri štarte a začiatku malých firiem, malých podnikateľov a študentov.“

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA Jozef Ristvej uviedol, že univerzita pociťuje odliv mozgov z regiónu a mesta. Až 50 percent mladých odchádza študovať do zahraničia, kde väčšinou ostáva aj pracovať.

„To vnímame ako hlavný problém, ktorý chceme riešiť“.

Žilinský kraj pritom disponuje druhým najväčším inovačným potenciálom medzi krajmi Slovenska a samotný región Horné Považie posilňuje prítomnosť Žilinskej univerzity, Výskumného centra Žilinskej univerzity a Univerzitného vedeckého parku.

INOVIA bude napĺňať vízie a ciele regionálnej inovačnej stratégie premietnuté v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK.

VIDEO

INOVIA PREZENTÁCIA

#INOVIA

#INOVATIVNYKRAJ