10.11.

2021

Workshop – Rozvoj prírodného turizmu v Žilinskom kraji.

workshop

Podujatie, ktoré organizuje Úrad Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Asociáciou prírodného turizmu má za cieľ zozbierať nápady a zámery v oblasti prírodného turizmu a zosieťovať aktérov v tejto oblasti. Námety a zámery, ktoré z  workshopov vzídu,  budú zapracované do Integrovanej územnej stratégie ŽSK , ktorá bude ovplyvňovať aj čerpanie EŠIF zdrojov v nasledujúcom programovacom období. Pilotne sa venuje územiu Kysúc a Oravy v spojení s NP Malá Fatra, ktoré sú súčasťou kandidátskeho programu Žilina – Beskydy 2026 na európske hlavné mesto kultúry. 

Pre koho sú workshopy určené: OOCR, MAS, MVO, obce, fyzické osoby pôsobiace v oblasti cestovného ruchu alebo ochrany prírody

Kedy: 10.11.2021

Kde: Úrad ŽSK – kongresová sála, Komenského 48, Žilina

Harmonogram:
08:30 – 11:30 – workshop Kysuce
11:30 – 12:30 – obedná prestávka
12:30 – 15:30 – workshop Orava

Facilitátorky:
Iveta Ninajová – odborníčka na destinačný manažment, predsedníčka APT
Tatiana Biskupičová – výkonná riaditeľka APT

Organizačné pokyny:
Podujatie bude prebiehať v režime „OTP“. Zúčastniť sa ho teda môžu výlučne osoby:

  1. plne zaočkované,
  2. testované s negatívnym výsledkom testu na COVID-19:
    • PCR alebo LAMP 72 hod. od odberu,
    • antigénový test 48 hod. od odberu,
  3. ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia, v režime OTP, je kapacita účastníkov obmedzená na max. 20 účastníkov / workshop. 

KONTAKT na organizátora: Dana Gavalierová, dana.gavalierova@zilinskazupa.sk, +421 908 428 414 

Zaregistrujte sa: https://bit.ly/3H3b6hB

 

 

späť na výpis Akcie