NEUROPSYCHIATRICKÉ CENTRUM „POD LIPAMI“ V MOŠOVCIACH JE MEDZI STRATEGICKÝMI PROJEKTAMI KRAJA.

01.10.2021

Investícia je súčasťou Integrovanej územnej stratégie a Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK.

 

Každý kraj pripravuje integrované územné stratégie a my tento projekt určite radíme medzi hlavné strategické projekty, aby mohol byť financovaný z eurofondov v novom programovom období“ povedala županka Erika Jurinová.

Dopyt po tomto type sociálnej služby je dlhodobý a zariadenie tohto druhu v  okrese Turčianske Teplice i celom regióne momentálne chýba.

Alzheimerova choroba je hneď druhá najčastejšia v poradí diagnostikovaných chorôb občanov, ktorí boli posúdení Žilinským samosprávnym krajom do špecializovaného zariadenia v roku 2017.

Počet čakajúcich občanov na poskytnutie sociálnej služby v špecializovanom zariadení je druhý najväčší v okrese Martin a Turčianske Teplice v rámci kraja.  
Centrum má vzniknúť v už nevyužívaných priestoroch a areáli bývalej Spojenej školy v Mošovciach. Časť priestorov, a to budovu školy, využije samosprávny kraj na zriadenie centra pre ľudí trpiacich alzheimerom, bývalý internát na zriadenie gerontopsychiatrického oddelenia s 32 lôžkami. Bývalá recepcia by okrem tohto účelu slúžila i ako rehabilitačné zázemie pre obe služby. Malý dom v areáli školy zase ako ubytovacie zariadenie pre rodiny a súčasťou areálu bude i kaplnka. Rozsiahly prírodný areál, v ktorom sa objekt nachádza, otvára príležitosti na relaxovanie, prechádzky, ale aj na aktívne trávenie voľného času prijímateľov sociálnej služby pod dohľadom odborného personálu. Náklady na vybudovanie centra odhadol ŽSK na 4,8 milióna eur.