ZBIERAME ZELENÉ PRÍKLADY DOBREJ PRAXE! POĎME SA INŠPIROVAŤ!

08.10.2021

 

V  Žilinskom kraji funguje mnoho krásnych zelených projektov, ktoré môžu nadchnúť a inšpirovať aj iných a zlepšiť životné prostredie. Podeľte sa o svoje úspechy a povedzte nám, ako to funguje u vás!

Informácie a dobré príklady umožnia Vám i ďalším inšpirovať sa pri príprave projektov, ktoré ponúka aktuálne i nové programové obdobie. Máte skúsenosti s projektami zameranými na:

• výsadbu zelene

• envirovzdelávanie a osvetu

• vodozádržné opatrenia

• vybudovanie ekocentra

• adaptačné opatrenia na zmenu klímy

• budovanie čističiek odpadových vôd a iné zelené témy?

Dajte nám o nich vedieť!

Kto sa môže zapojiť?

obce, mestá, neziskové organizácie.

Čo vďaka tomu získate?

• O Vašom projekte sa dozvie verejnosť, máte možnosť ich odprezentovať v rámci Žilinského kraja.

• Získate prehľad o aktuálnych možnostiach financovania vašich zelených projektov i možnostiach v novom programovom období, prostredníctvom webinára.

Prihlášku nám pošlite do 30. novembra 2021 na e-mail: enviro@hrajzakraj.sk, +421 41 5032243

Do prihášky uveďte:

Názov projektu

Financovanie/partnerstvo

Cieľová skupina:

Efekt – spätná väzba v praxi

Krátky opis skúseností /úskalia, riešenia, dobré rady/

Foto/video prílohy

alebo využite Prihlasovací formulár