INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA – AKÉ MOŽNOSTI FINANCOVANIA PRINESÚ EUROFONDY?

15.10.2021

 

Programové obdobie čerpania eurofondov 2021 – 2027 bude prebiehať v znamení Integrovaných
územných stratégií. Tie zásadne ovplyvnia využitie eurofondov
v našom území.

Príprava dlhodobých stratégií, akou je PHRSR ŽSK, je výzva, ktorá si vyžaduje zapojenie socioekonomických partnerov a plánovanie s ohľadom na potreby územia. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, pripravilo informačné a sieťovacie stretnutie pre
mimovládne neziskové organizácie a aktívnych občanov v Žilinského kraja.

 

Cieľom stretnutia na pôde Úradu Žilinskej župy je informovať účastníkov o miľníkoch prípravy IÚS/PHSR ŽSK 2021+, a o spôsobe a možnostiach zapájania socioekonomických partnerov do tohto procesu. Témou sú
Vaše projektové zámery a diskutovať sa bude možnosti financovania z Operačného
programu Slovensko.

 

Záznam zo stretnutia:https://www.youtube.com/watch?v=FB6pwypTH2c