ŠKOLENIE PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVE KLÍMA A BIODIVERZITA