INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA ŽILINSKÉHO KRAJA SCHVÁLENÁ


Rada partnerstva Žilinského kraja na svojom 6. zasadnutí 28.2.  schválila  Integrovanú územnú stratégiu  Žilinského samosprávneho kraja.

Dokument umožňuje efektívnu realizáciu rozvojovej stratégie  PHRSR ŽSK 2021+ v Žilinskom kraji. Vďaka integrovanému prístupu bude mať územná samospráva v novom  programovom období 2021 – 2027  jednoduchší prístup k financovaniu svojich špecifických rozvojových potrieb. Hlavným cieľom integrovaného prístupu je zabezpečenie cielených a prepojených investícií v rámci viacerých špecifických cieľov Programu Slovensko 2021 – 2027 a efektívne využitie rôznych finančných nástrojov, zdrojov a programov EÚ.

Nové úlohy partnerov v programovom období 2021 – 2027 sú zabezpečené prostredníctvom Rady partnerstva Žilinského kraja, ktorá  koordinuje prípravu a implementáciu integrovanej územnej stratégie v Žilinskom kraji a zabezpečuje trvalú spoluprácu sociálno-ekonomických partnerov. 

Celý dokument IÚS nájdete tu

späť na výpis Akcie