Z REGIÓNOV DO SVETA V ŽILINSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI

21.03.2023

Predstavitelia malých a stredných podnikov zo Žilinského kraja diskutovali v Bytči so zástupcami diplomacie, ekonomických rezortov a štátnych agentúr.

Cieľom iniciatívy Z regiónov do sveta je zvýšiť zapojenie regionálnych malých a stredných podnikov a vedeckých a vzdelávacích inštitúcií do zahraničných aktivít. Predstavuje jeden z proexportných nástrojov rezortu diplomacie. Podujatie pripravil Žilinský samosprávny kraj a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Ako povedala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová:

„Vítame snahy o zvýšenie exportného potenciálu podnikov a inštitúcií, ktoré pôsobia na území nášho kraja. Zo všetkých krajov na Slovensku je Žilinský kraj druhý s najvyšším počtom aktívnych malých a stredných podnikova z dlhodobého hľadiska sa ich počet v kraji zvyšuje. Môžeme sa tiež pochváliť najvyššou podnikateľskou aktivitou mladých ľudí a žien v SR a sme krajom s druhým najväčším inovačným potenciálom. Všetko so všetkým súvisí a aj v tomto prípade platí, že chceme byť krajom príležitostí a smart riešení, zvýšiť exportný potenciál našich podnikov a inštitúcií a  podporiť tak, v čo najväčšej miere ich rast, pretože spolu s nimi, sa rozvíja a rastie, aj región.“

Na podporu inovačného prostredia a aktivity mladých ľudí v oblasti podnikania Žilinský samosprávny kraj spolu s mestom Žilina a Žilinskou univerzitou zriadil regionálne inovačné centrum INOVIA. Každoročne župa organizuje súťaž Stredoškolský podnikateľský zámer a konferenciu Inovačný rozvoj regiónov, v rámci ktorej udeľuje ocenenia pre študentov i inovatívne firmy kraja Inovácia Žilinského kraja.

Súčasťou programu  bola moderovaná diskusia so zástupcami štátnej správy a príspevkových organizácií, panelová diskusia s vybranými exportérmi a tiež networking s predstaviteľmi štátnej správy, agentúr a samosprávy. 

Podujatia „Z regiónov do sveta“ sa zúčastnila aj štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková:

V Žilinskom kraji sídlia firmy a univerzita, ktoré prispievajú k rozvoju nielen regiónu, ale aj celého Slovenska. Podniky sa tu orientujú prevažne na obchod, priemysel, stavebníctvo ale aj na odborné, vedecké a technické činnosti. Kraj je dôležitý aj pre svoju strategickú polohu, keď ako pomyselná brána na sever otvára obchodné možnosti s našimi susedmi.“