Informačný deň k Strategickému plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027