Informačný deň k Plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky