ŠKOLENIE PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVE ZLEPŠENIE KVALITY CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY