ŠKOLENIE PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVE ZLEPŠENIE KVALITY CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

09.01.2023

V súvislosti so zverejnenou výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci Programu INTERREG Poľsko-Slovensko 2021-2027.

Priorita 2 „Prepojenejšie pohraničie“ špecifický cieľ 1 „Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy, vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility,
aktivita 1. Zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného charakteru pri zohľadnení aspektov udržateľnej dopravy
 https://sk.plsk.eu/-/oznamenie-o-vyhlaseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-prispevok-pre-projekty-fmp-turystyka-i-kultura-655101-656871 .

Organizátorom je Spoločný technický sekretariát v spolupráci s Regionálnym kontaktným bodom Žilinského samosprávneho kraja.

Školenie sa bude konať dňa 16. januára 2023 o 9:00 v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.

 Pozvánka na školenie pre žiadateľov – výzva „Zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry“ + Návratka – 16.1.2023