ŠKOLENIE PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVE KLÍMA A BIODIVERZITA

09.01.2023

Pozývame vás  na školenie v súvislosti so zverejnenou výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027.

Školenie je zamerané na Prioritu 1
„K prírode ohľaduplné a bezpečné prostredie“ 
špecifický cieľ 1 „Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy“ a
špecifický cieľ 2 „Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia“ .
 
Školenie sa bude konať  17. januára 2023 o 9:00 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.
Organizátorom je Spoločný technický sekretariát a Regionálny kontaktný bod Žilinského  samosprávneho kraja.