SPÚŠŤAME ONLINE TEMATICKÉ DISKUSNÉ FÓRA.

24.11.2021

Predstavujeme doterajšie výstupy  a tvorbu strategického dokumentu kraja verejnosti.

 

Prostredníctvom online tematických diskusných  fór zameraných na 5 tematických oblastí ako sú ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, INFRAŠTRUKTÚRA, INOVÁCIE A VZDELÁVANIE, IDENTITA A SEBESTAČNOSŤ a SOCIÁLNA STABILITA, predstavíme verejnosti samotný projekt PHRSR ŽSK a proces jeho tvorby. Priblížime  jeho Analytickú časť, najmä kľúčové zistenia a trendy rozvoja.  V rámci prípravy Strategicko-programovej časti chceme diskutovať o črtajúcej sa vízii, cieľoch, opatreniach ako aj tipoch aktivít a projektov. Od našich pozvaných hostí sa zúčastnení odborníci z verejného a súkromného sektora dozvedia viac o úspešných projektoch za konkrétnu tematickú oblasť. Odborná verejnosť tak bude mať priestor prispieť svojimi návrhmi, či odporúčaniami,“  povedal Rastislav Horvát zo spoločnosti EUPC, s. r. o., ktorá tvorbu dokumentu realizuje v rámci projektu „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj“ .

 Termíny diskusií:

INFRAŠTRUKTÚRA 30. 11. –  9.00 hod. Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 1. 12. –  9.00 hod. Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

INOVÁCIE A VZDELÁVA 1. 12. –  13.00 hod. Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

IDENTITA A SEBESTAČNOSŤ 2. 12. –  9.00 hod. Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

SOCIÁLNA STABILITA 2. 12. –  13.00 hod. Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Účasť prosím potvrďte na: siroka@eupc.sk

#diskusnefora