Rozvoj prírodného turizmu v Žilinskom kraji – workshop