Projekt IQ Park v Žiline prinesie nové formy vzdelávania