PROJEKT IQ PARK V ŽILINE PRINESIE NOVÉ FORMY VZDELÁVANIA.

29.10.2021

Žilinský IQ park  prinesie atraktívny priestor na vzdelávanie a poznatkový cestovný ruch. Vznikne v  areáli Pozorovateľne na Malom diele v Žiline.

Žilina aj celý región potrebuje takéto moderné multifunkčné kultúrne a vzdelávacie zariadenie. Dokáže pritiahnuť deti a mládež k vede a technike, poskytne návštevníkom neformálne vzdelávanie v oblasti prírodných a technických vied. Bude to miesto pre oddych a zábavu pre rodiny s deťmi“, povedal riaditeľ Krajskej hvezdárne v Žiline, Ján Mäsiar.

Projekt IQ parku má ambíciu rozvíjať a skvalitňovať podmienky pre neformálne vzdelávanie a STEAM vzdelávanie, ktoré kombinuje rozvoj vedy, technológie, inžinierstva a matematiky, umenia, jazykov a humanitné vedy.

Jeho súčasťou bude Kino Fulldome, vyvinuté špeciálne pre planetária, ktoré vytvára pohlcujúcu atmosféru, kde publikum zažíva to, čo je zobrazené na kupole. Návštevníkom tu budú prezentované programy z astronómie, spoločenského a kultúrneho života a umenia. Kvalitu zážitku posilnia projektory s rozlíšením 4K-6K a kapacitu priestoru so 60 sedadlami. Park ponúkne návštevníkom priestor na konferencie,  umelecké vystúpenia a virtuálnu prezentáciu umenia. Ráta s pozorovateľňou s odsuvnou strechou, ktorá umožní organizovať podujatia pre verejnosť pod hviezdnou oblohou. Chýbať nebude ani Kino pod hviezdami. Amfiteáter s premietacou plochou bude slúžiť na doplnkové vzdelávacie programy pred pozorovaním hviezdnej oblohy, kultúrne a vzdelávacie podujatia a na premietanie filmov. Priestor IQ parku bude obohatený o model a makety z lunárneho programu Apollo, digitalizovaný a prepojený s virtuálnou realitou.

Bude tak odkazom na misiu astronauta Eugene A. Cernana, ktorého korene siahajú do Žilinského kraja.

Realizácia projektu je súčasťou Integrovanej územnej stratégie Žilinského samosprávneho kraja a PHRSR ŽSK 2021+.

Autor(i)Ing. arch. Eva Babuliaková, Ing.arch. Matej Babuliak, Ing. arch. Kristína Olesová, RNDr. Ján Mäsiar, Krajská hvezdáreň v Žiline