VEREJNÉ PREROKOVANIE SPRÁVY O HODNOTENÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

15.07.2022

Na pôde Žilinskej župy sa 14. júla uskutočnilo verejné prerokovanie správy o hodnotení  rozvojového dokumentu Žilinského kraja – PHSR ŽSK 2021+ v rámci procesu posudzovania jeho vplyvu na životné prostredie.

Príprava strategického dokumentu má tak za sebou ďalší míľník. Cieľom je zabezpečiť dôslednú ochranu životného prostredia  a posúdiť  vplyv pripravovaného strategického dokumentu  na životné prostredie.

Proces je nevyhnutý pred  samotným schválením dokumentu Zastupiteľskom ŽSK, ktoré je plánované na september 2022.

#ZDRAVYKRAJ