FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ  „LEPŠÍ KRAJ = SPOKOJNÍ ĽUDIA“

27.05.2022

Fotografická súťaž „Lepší kraj = spokojní ľudia“ je určená pre študentov stredných škôl  a podnecuje mládež vnímať prostredie, v ktorom žijú. Je výzvou odfotiť obľúbené miesta, kde radi trávia svoj voľný čas. Či už je to časť mesta, príroda,  športovisko…

Fotosúťaž vyhlásil odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj“.

• do súťaže sa môžu zapojiť študenti stredných škôl v Žilinskom kraji, podmienkou je, aby fotografie boli vytvorené na území Žilinského kraja,
• do súťaže sa prihlasujú súťažiaci na základe elektronickej prihlášky v podobe linku,
• fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil,
• do súťaže je možné prihlásiť digitálne fotografie,
• fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG), tak, aby bolo možné fotografie zväčšovať na formát A3, s minimálnym rozlíšením 6 Mpx, pričom odporúčaný rozmer dlhšej strany fotografie do 3600 pixelov a veľkosť do 8 MB, optimálne rozlíšenie 300 DPl,
• fotografie nesmú obsahovať vodoznak, ani žiadny písaný text vnorený do fotografie,
• do súťaže môže jeden autor poslať spolu maximálne 3 fotografie,
• zaslaním fotografie autor súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže.

Termín súťaže: 01.06. 2022 do 30.06. 2022

Do súťaže sa môžete prihlásiť na: https://forms.gle/fXMtNi2KxtuTo4e6A 

Fotky posielajte na: enviro@hrajzakraj.sk

Podmienky a pravidlá súťaže