Novinky

29. 9. 2022

ZÚČASTNITE SA ZÁVEREČNEJ KONFERENCIE K PHSR ŽSK 2021+

Stúpajúce nároky na samosprávy, efektívnejšie fungovanie, lepšie služby, šetrenie zdrojov – to sú témy, ktoré rieši veľa samospráv. V rámci konferencie predstavíme príklady dobrých riešení, ktoré […]
28. 9. 2022

Zastupiteľstvo Žilinskej župy schválilo nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja 2021+ 

PHRSR ŽSK 2021+ je jeden z najdôležitejších strategických dokumentov župy, ktorý určuje smerovanie rozvoja kraja. Vypracovanie PHRSR ŽSK 2021+ nadväzuje na Vstupnú správu pre spracovanie Integrovanej […]
26. 9. 2022

Projektové zámery Akčného plánu Úradu ŽSK

Dokument je prílohou Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja (PHRSR), kľúčového dokumentu, ktorý definuje smerovanie rozvoja a je určený pre verejný sektor, ale aj kľúčové […]
7. 9. 2022

Lepší Žilinský kraj

Záverečná konferencia projektu Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj bola  aj o smart riešeniach pre kraj. Predstavený bol aj proces tvorby rozvojovej stratégie kraja 2021+ Vďaka […]
16. 8. 2022

Memorandum o spolupráci

Na rozhraní júla a augusta 2022 boli uzatvorené memorandá medzi Žilinským samosprávnym krajom, regionálnymi Združeniami miest a obcí (R ZMO) a samosprávami, ktoré nie sú združené […]
15. 8. 2022

Aký by mal byť Žilinský kraj v roku 2030?

Z diskusie s vami – obyvateľmi kraja a odborníkmi, ktorí sa podieľajú na príprave rozvojového dokumentu, sme získali odpovede na otázku, aké slová vystihujú Žilinský kraj? […]
15. 8. 2022

JÁN PAVLÍK: Dokument je deklarácia, kam ako región smerujeme a čo môžu obyvatelia očakávať.

Aký je Žilinský kraj a aký bude o desať rokov? Na to, aby sme poznali, ako sa bude kraj meniť a rozvíjať a aké budú investičné […]
25. 7. 2022

Výsledky fotografickej súťaže Lepší kraj =spokojní ľudia

Študenti stredných škôl sa s nami podelili o svoje obľúbené miesta v kraji, kde radi trávia voľný čas. Ukázali nám krásne miesta v Žilinskom kraji prostredníctvom  […]
19. 7. 2022

Startup woucher #2022

Ste startup alebo firma s inovatívnym nápadom? Prihláste sa do súťaže, ktorá vám otvorí dvere nielen na slovenský, ale aj český a poľský trh. Pomôžeme vám […]