Novinky

18. 3. 2022

CHCEME ÚSPEŠNÝ, INOVATÍVNY, SOCIÁLNY, ZDRAVÝ A PREPOJENÝ KRAJ.

Obyvatelia kraja nechali na webe @hrajzakraj odkazy, aký  kraj chcú o 10 rokov.   Cieľom PHRSR ŽSK 2021+  sú ľudia, ktorí v Žilinskom kraji žijú, študujú, […]
17. 3. 2022

Aké priority pre kraj vybrali experti?

NAJVIAC PEŇAZÍ BY DALI NA DOPRAVU, ZDRAVOTNÚ A SOCIÁLNU STAROSTLIVOSŤ. Spolu 80 expertov, ktorí sa podieľajú na príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+ […]
9. 2. 2022

Žilinský kraj predstavil návrh strategického smerovania 

Na strategickom dokumente pracuje Žilinský kraj od mája 2021 a do jeho tvorby intenzívne zapája všetkých relevantných partnerov. Župa diskutuje so zástupcami obcí a miest v […]
8. 2. 2022

Radim Misiaček: Líderstvo je nielen o vízii, ale tiež o dobrom príklade

Rozprávame  sa s kľúčovým expertom pre oblasť  Životné prostredie  v rámci tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+. Čo sú najväčšie výzvy v envirooblasti pre […]
4. 2. 2022

Inovačné centrum INOVIA rozbieha svoju činnosť

Aktívnu činnosť spustila v januári 2022. Pre záujemcov otvorila kanceláriu v centre Žiliny v budove Crystal palace, Na bráne 4.   „Radi pomôžeme podnikateľom v napĺňaní ich […]
3. 2. 2022

Danica Hullová: Starnutie obyvateľstva je pre kraj jedna z najväčších výziev

Rozprávame  sa s Danicou Hullovou, kľúčovou expertkou pre oblasť Sociálna stabilita  v rámci tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+. Aký je zdravotný stav […]
28. 1. 2022

Integrovaná doprava prinesie atraktívnejšiu verejnú dopravu v kraji

Prvá fáza integrovaného dopravného systému (IDS) sa v Žilinskom kraji spúšťa v prvej polovici roku 2022. Integrovaný dopravný systém zjednoduší dostupnosť verejnej dopravy pre občanov, ktorí využívajú […]
20. 12. 2021

Mladí diskutovali o budúcnosti kraja

Do diskusie o výzvach a riešeniach pre kraj sme zapojili aj mladých.   Aký by mal byť kraj v roku 2030? Mládež a stredoškoláci sa zapojili do výzvy […]
16. 12. 2021

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA S POĽSKOM PRINIESLA ÚSPEŠNÉ PROJEKTY

Umožnila zrealizovať  rozvojové aktivity  za 14 miliónov eur. Žilinský samosprávny kraj úspešne ukončuje ďalšie programové obdobie programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Vďaka tomu získal  […]