Strategický dokument PHSR sme predstavili aj v Žiline