ODLIV MOZGOV A TALENTOV. DISKUTOVALI SME SO ŠTUDENTMI.

03.05.2022

„Odliv mozgov a talentov je fenomén, ktorý chceme zmeniť!“ Diskutovali sme so študentmi Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity  o budúcnosť kraja a jeho vízii pre oblasť vzdelávania a inovácií. Rozprávali sme sa o tom, prečo je pre nich Žilinský kraj atraktívny,  ako vidia svoju budúcnosť  po štúdiu aj o podnikateľskom prostredí. Nechýbali  dobré príklady z praxe. Svoje skúsenosti z biznis a IT prostredia odprezentovali Michal Hradil zo spoločnosti Hyperia a Tomáš Lodňan z GoodRequest.

A ako to vidia študenti? Medzi príčinami odlivu  mozgov vidia lepšie možnosti kariérneho rastu v zahraničí. Svoju budúcnosť  však nezanedbateľná časť z nich spája so Žilinským krajom. Ak by mali tú možnosť, najviac by  investovali do rozvoja vzdelávania, podpory inovácií,  nasleduje  doprava a zdravotníctvo…

A aký chcú kraj v roku 2030? Najčastejšia odpoveď – INOVATÍVNY.

#INOVATIVNYKRAJ