DISKUTOVALI SME SO ŠTUDENTMI ŽILINSKEJ UNIVERZITY NA TÉMU ODLIV MOZGOV A TALENTOV.

03.05.2022

„Odliv mozgov a talentov je fenomén, ktorý chceme zmeniť!“

 

Diskutovali sme so študentmi Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity  o budúcnosť kraja a jeho vízii pre oblasť vzdelávania a inovácií.

Rozprávali sme sa o tom, prečo je pre nich Žilinský kraj atraktívny,  ako vidia svoju budúcnosť  po štúdiu aj o podnikateľskom prostredí. Nechýbali  dobré príklady z praxe. Svoje skúsenosti z biznis a IT prostredia odprezentovali úspešní mladí podnikatelia – Michal Hradil zo spoločnosti Hyperia a Tomáš Lodňan z GoodRequest.

 

A ako to vidia študenti?

Medzi príčinami odlivu  mozgov vidia lepšie možnosti kariérneho rastu v zahraničí. Svoju budúcnosť  však nezanedbateľná časť z nich spája práve so Žilinským krajom. Ak by mali tú možnosť, najviac by  investovali do rozvoja vzdelávania, podpory inovácií,  dopravy a zdravotníctva…

A aký chcú kraj v roku 2030? Najčastejšia odpoveď INOVATÍVNY.

#INOVATIVNYKRAJ