V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI SME PRESTAVILI ROZVOJOVÚ  STRATÉGIU KRAJA.

02.05.2022

Našou treťou zastávkou v tour po regiónoch, s cieľom predstaviť verejnosti  #PHRSRŽSK 2021+, bol  Liptov. Na pôde Mestského Úradu v Liptovskom Mikuláši sme predstavili najväčšie výzvy regiónu a kraja a projekty, ktoré ho zmenia k lepšiemu.
  
 
 
Rastislav Horvát zo spoločnosti EUPC, s. r. o., ktorá tvorbu dokumentu realizuje v rámci projektu „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj“ , predstavil  niekoľkomesačný proces prípravy i  výstupy projektu – Analytickú a Strategicko-programovú časť.
Kľúčové zistenia za Región Liptov priblížila Andrea Hagovská, kľúčová expertka pre oblasť Inovácie a Vzdelávanie, ktorá zároveň viedla územnú pracovnú skupinu Liptov.
Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja ŽSK Ján Pavlík predstavil model riadenia a ciele v oblasti regionálneho rozvoja.
Priestor bol aj na zodpovedanie otázok prítomných hostí a zástupcov regiónu, ako aj na diskusiu.
 
 
 
Kde všade sme diskutovali a čo náš ešte čaká?
  • 25.4. Čadca
  • 29.4. Tvrdošín
  • 2.5. Liptovský Mikuláš
  • 3.5. Žilina
  • 4.5. Bystrička, okres Martin