Rozvojovú stratégiu kraja sme predstavili aj v Liptovskom Mikuláši