PREDSTAVILI SME VÍZIU, PRIORITY A CIELE PRE ŽILINSKÝ KRAJ.

02.05.2022

Zástupcom regiónu Orava sme v piatok 29. apríla 2022  predstavili najväčšie výzvy regiónu a projekty, ktoré ho zmenia k lepšiemu. 

 

V Tvrdošíne sme odprezentovali Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2021+ #PHRSRŽSK.

Strategický rozvojový dokument kraja vznikal  v spolupráci s partnermi v regiónoch.  Pozvaní zástupcovia z Oravy  diskutovali  o budúcom rozvoji kraja a  dozvedeli sa viac  o procese prípravy rozvojovej stratégie a jej hlavných výstupoch. Na stretnutí sme predstavili analytickú časť  a kľúčové zistenia, strategickú časť s návrhom stratégie a zoznam strategických projektov pre kraj.

Na diskusii o budúcnosti Žilinského kraja sa  zúčastnili zástupcovia kraja, miest, obcí, kľúčových organizácií a biznisu. 

V ďalšej diskusii budeme pokračovať v Liptovskom Mikuláši.

Tešíme sa na vás.

Kde všade sme diskutovali a čo náš ešte čaká?
  • 25.4. Čadca
  • 29.4. Tvrdošín
  • 2.5. Liptovský Mikuláš
  • 3.5. Žilina
  • 4.5. Bystrička, okres Martin