PREDSTAVILI SME VÍZIU, PRIORITY A CIELE PRE ŽILINSKÝ KRAJ.