4. 5.

2022

VEREJNÁ PREZENTÁCIA DOKUMENTU PHRSR ŽSK 2021+ REGIÓN TURIEC

PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

späť na výpis Akcie