VEREJNÁ PREZENTÁCIA DOKUMENTU PHRSR ŽSK 2021+ REGIÓN TURIEC