VEREJNÁ PREZENTÁCIA DOKUMENTU PHRSR ŽSK 2021+ HORNÉ POVAŽIE