Verejná prezentácia dokumentu PHRSR ŽSK 2021+ LIPTOV