FINALIZUJEME ROZVOJOVÝ DOKUMENT KRAJA

31.03.2022

Po niekoľkomesačnej intenzívnej práci  sa  členovia  tematických a  územných pracovných skupín stretli na záverečnej konferencii v Belej.
Stretnutie sa uskutočnilo sa za účasti podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja Petra Webera a Mariána Cipára z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 
Od júna 2021 sa uskutočnilo 60 stretnutí členov  pracovných skupín  v Žiline a v  regiónoch kraja – Kysuce, Liptov, Orava a Turiec. 
Zástupcovia z územia a odborníci na regionálny rozvoj a  jeho kľúčové oblasti  ako doprava, ekonomika, vzdelávanie, životné prostredie či sociálna a zdravotná starostlivosť,  svojím konkrétnym vkladom ovplyvnili prípravu strategického dokumentu PHRSR ŽSK 2021+ a smerovanie eurofondov v novom programovom období.
Na príprave PHRSR ŽSK 2021+ sa podieľa dovedna 200 expertov a 83 odborníkov.
„Dokument hľadá riešenia na výzvy, ktoré sa obyvateľov priamo týkajú a ovplyvňujú ich každodenný život. Za obrovský prínos považujem zapojenie odborníkov z rôznych oblastí, ako aj to, že projekt participatívne vtiahol do spolupráce miestnu samosprávu, mimovládne organizácie, súkromný sektor i verejnosť a s ich pomocou sa podarilo identifikovať kľúčové výzvy, ktorým Žilinský kraj aktuálne čelí a bude čeliť v najbližších rokoch. PHRSR je potrebné vnímať ako stratégiu, ktorá identifikovala systémové výzvy a poskytuje návod na ich riešenie,“ povedal podpredseda ŽSK Peter Weber.
„Medzi zásadné výzvy Žilinského kraja patrí  zlepšenie situácie v doprave,  zníženie individuálnej a podpora hromadnej prepravy a jej ekologických foriem,  reakcia na klimatickú krízu, rozvoj  inovačného potenciálu kraja a  zvýšenie kvality vzdelávania na školách. Región čelí  tiež sociálnej a demografickej výzve a rastúcej potrebe zvyšovať dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb.“

Veľmi ma teší, že do tvorby a prípravy najdôležitejšieho rozvojového dokumentu kraja sa mohlo zapojiť tak veľa odborníkov. Absolvovali sme s nimi viac ako 60 stretnutí (a ešte ďalšie sú pred nami), pri ktorých sme mali príležitosť vzájomne diskutovať o vízii, prioritách a cieľoch pre Žilinský kraj. Ale to najdôležitejšie je, že je tu citeľný záujem jednak zo strany vedenia ŽSK, ale aj  odbornej verejnosti opäť vytvoriť funkčnú odbornú platformu, ktorá bude priebežne diskutovať a zapájať sa do budúcich rozhodovacích procesov týkajúcich sa regionálneho rozvoja Žilinského kraja. Preto proces tvorby stratégie nevnímam len z pohľadu vytvorenia akéhosi dokumentu, ale najmä z pohľadu vzniku ľudského, odborného „ekosystému“, ktorý sa bude aktívne podieľať na budúcom rozvoji Žilinského kraja, “ povedal Rastislav Horvát zo spoločnosti EUPC, s. r. o., ktorá tvorbu dokumentu realizuje v rámci projektu „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj“ .