29.-30.3.

2022

Záverečné stretnutie tematických a územných pracovných skupín PHRSR ŽSK 2021+

Rokovanie pracovných skupín (na pozvanie)

späť na výpis Akcie